Coaching

Nu behoefte aan bezinning? Leidt de crisis ook bij jou tot crisis? Of dreig je even helemaal over te lopen? 

De LevensStudio biedt al tien jaar biografische coaching waarin jouw persoonlijke levenservaringen centraal staan. Aan de hand van je vraag ontdekken we wat jou gevormd heeft, wie je bent en wat je kracht is. We ontdekken welke patronen je hebt ontwikkeld en onderzoeken in hoeverre deze patronen in je huidige leven nog functioneel zijn. Je krijgt helderheid in terugkerende thema’s, je drijfveren, de rode draad in je leven en loopbaan en verlangens. Met het inzicht en overzicht dat zo ontstaat, krijgt je zoveel nieuwe energie dat het je in staat stelt heel ‘eigen’ keuzes te maken, stappen te nemen en doelen te formuleren voor de toekomst.

Een gratis oriëntatiegesprek van een half uur biedt de gelegenheid om je vraag helder te formuleren. Aan de hand van de vraag en afhankelijk van je behoefte, zal de LevensStudio je vervolgens een passend aanbod doen. We putten daarbij uit verschillende gespreksvormen, korter of langer durend. Over deze verschillende individuele gespreksvormen informeren we je graag ter plaatse. Op verzoek begeleiden we lopend door de natuur of digitaal (Skype of Zoom). 

Meer weten?